M-Services starte op in december 2012 en wordt bijgestaan door een gemotiveerd team.
In de begindagen zal het bedrijf zich volledig toespitsen op service en de installatie van systemen voor airconditioning.


Wij wensen uit te groeien tot een totaalleverancier van HVAC-oplossingen, met inbegrip van ijswatersystemen en traditionele verwarmingsinstallaties.
Tevens gaan we ons verspreiden over vier à vijf - vestigingen in België, Nederland en Luxemburg, waadoor we dicht bij onze klanten aanwezig zijn en onze medewerkers dag na dag het beste van zichzelf kunnen geven.


Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.